Close

Politica de confidentialitate

Termeni generali

Electromec ("Compania") respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane fizice care vizitează acest site şi, de asemenea, Electromec respectă şi se conformează cu toată legislaţia în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Această politică defineşte informaţiile pe care Electromec le poate colecta şi modul în care aceste informaţii pot fi procesate. Acest document vă oferă şi instrucţiuni în cazul în care nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie colectate sau diseminate atunci când vizitaţi site-urile Electromec.

Protecţia Datelor cu caracter personal

Electromec se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale colectate prin intermediul site-ului www.electromec.info, conform Legii 677/2001, privind protecţia datelor personale. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). Înregistrarea pe site-ul www.electromec.info presupune luarea la cunoştiinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către Operator, Electromec, atât în scopuri de marketing cât şi pentru transferul datelor cu caracter personal în străinătate.

Electromec nu va colecta nici o informaţie sau dată care permite identificarea, persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică - "Date Personale") pe nici unul din site-urile Companiei în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de Electromec în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidenţialitate. Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru, prin contactarea noastră la adresa ELECTROMEC SRL, Strada Principala, Nr. 8, RO-457253, Popeni (SJ), România.

Daca doriţi să vă actualizaţi datele personale ne puteţi contacta la adresa mai sus menţionată.

Atunci când ne trimiteţi datele cu caracter personal, Compania le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:
  1. stocarea şi procesarea acelor informaţii care ne permit o înţelegere mai profundă a nevoilor consumatorilor sau modul în care Compania poate îmbunătăţi calitatea produselor sau serviciilor oferite;
  2. Compania (sau persoana juridică împuternicită de către Companie sau un terţ care acţionează în numele Companiei în cazul unor acţiuni promoţionale) poate utiliza informaţia furnizată pentru a intra în contact cu dumneavoastră cu scopul de a răspunde unei solicitări a dumneavoastră sau ca să vă fie oferit un premiu pe care l-aţi solicitat; şi/sau
  3. Compania poate furniza unei terţe părţi informaţii generale, dar nu individuale, despre vizitatorii sau utilizatorii site-urilor Companiei (date statistice).
Compania nu intenţionează acum sau în viitor să vândă, închirieze sau să comercializeze date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site unei terţe părti.

Cu toate acestea, Electromec nu va fi răspunzătoare în cazul în care date cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar în sesiuni de discuţii (chat), schimburi de mesaje electronice, forumuri de discuţii, sau altele asemenea ce au loc pe acest site ar putea fi folosite de terţi pentru a genera/transmite mesaje nesolicitate.

Minori

Electromec nu are nici o intenţie să colecteze date cu caracter personal de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul şi oricând va considera necesar, Compania va oferi instrucţiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale şi/sau va lua măsuri necesare de a asigura existenţa consimţământului părinţilor sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale.

Părinţii sau tutorii legali trebuie să cunoască faptul că Politica de Confidenţialitate guvernează utilizarea de către Electromec a datelor personale, dar că toate datele furnizate voluntar de către minori în sesiuni de conversaţii electronice (chat), mesaje electronice (e-mail) sau forumuri de discuţii ar putea fi utilizate de către terţe persoane în a genera mesaje nesolicitate. Electromec recomandă tuturor părinţilor şi/sau tutorilor legali să informeze şi să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabilă şi în siguranţă a datelor personale în momentul folosirii Internet-ului.

Informaţii suplimentare care se colectează automat

În anumite situaţii, Electromec poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informaţii cu caracter tehnic şi nu datele de identificare ale utilizatorului, în momentul accesării unui site al Electromec. Acest tip de informaţie tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare al computerului personal folosite de utilizator sau denumirea domeniului sau a gazdei domeniului din care utilizatorul s-a conectat la site-urile Electromec.

Informaţii stocate automat de computerul dumneavoastră - Cookies

În momentul accesării unuia dintre site-urile Electromec, Electromec poate stoca un volum de informaţie în computerul dumneavoastră. Această informaţie este în forma de "cookie" sau un fişier de date similar cu acesta şi acest lucru ne poate ajuta pe noi în mai multe moduri. Acest "cookie" ajută Electromec să construiască şi să rafineze conţinutul site-ului în funcţie de interesele şi preferinţele utilizatorilor.

În structura fiecărui browser Internet există posibilităţi de a şterge "cookies" de pe hard-drive, de a bloca primirea de "cookies" sau de a primi un mesaj în momentul în care un "cookie" este stocat în calculatorul dumneavoastră. Vă recomandăm să studiaţi instrucţiunile de utilizare ale browser-ului Internet pe care îl utilizaţi sau comanda "help screen" pentru o mai bună înţelegere şi utilizare a acestor funcţii.

Ultima actualizare 07.04.2020
Copyright © Electromec. Toate drepturile rezervate.